Кот:Male: Bambino "AURAMAU CITRON".e (Cream)

Кот Male: Bambino" ZEUS MARGO' LIS CHANTI" . b (chocolate)

Кот: Stoun Margo Lis Chanti. Окрас (a) 33